För ca 45 år sedan, närmare bestämt fredagen den 11 mars 1978, bildades Föreningen Östervåla Fjällgård.  

Under 70-talet härjade ”Stenmarksfebern” i Sverige. När Ingemar Stenmark tävlade nere i alperna stod Sverige stilla. Det var under denna alpina storhetstid som missionsförsamlingen i Undersåker beslutade att avyttra sitt missionshus och gärna önskade att huset även i fortsättningen skulle nyttjas av någon verksamhet med kristna värderingar. Församlingen kontaktade en tidigare sommarpastor, Olle Söderström som även varit pastor i Harbo, och han kontaktade i sin tur NÖVLM.  (Missionsförsamlingarna i Heby kommun). Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp med dåvarande pastorn i Tärnsjö Ola Olausson i spetsen för att närmare se över formerna för ett ev. övertagande av Undersåkers missionshus.

Under våren 1977 presenterades ett förslag att köpa in gården. NÖVLM avstod dock från att köpa gården men Östervåla Missionsförsamling beslöt att ensam förvärva gården med syfte att senare bilda en ideell förening. Ett intensivt arbete påbörjades via en interimstyrelse. Stadgar och strategi för föreningen sattes på pränt och fredagen den 11 mars 1978 bildades föreningen Östervåla Fjällgård. Medlemsantalet vid starten var 84 st, huvuddelen medlemmar i Östervåla Missionsförsamling men även många från församlingarna i Heby kommun. 

Missionshuset saknade vid tillträdet vatten och avlopp och under åren har omfattande förbättringar utförts av föreningens medlemmar. Den 31 januari 1981 kunde vi för första gången duscha på fjällgården efter en imponerande insats av föreningens medlemmar. Året efter gjordes en tillbyggnad mot väster med sanitära utrymmen som kunde invigas lagom till vintersäsongen 1983. Under åren har sedan gården successivt förbättrats och arbetet har nästan uteslutande utförts av föreningens medlemmar. 

Enligt våra stadgar är föreningens målsättning att ge medlemmar och övriga intresserade möjlighet till fjällvistelse i kristen regi. Det har vi uppfyllt i snart 45 år och har hopp och förtröstan om att detta kommer att gälla under många år framöver.